Home

 

 


Pauline (Vitányi-)van de Ven

Publicatielijst (economie)
 

   

  boeken

  • De beurskrach van '87, Balans, Amsterdam 1987, herzien als:
  • Beleggen en Speculeren op de Beurs uitg. Muntinga, Amsterdam 1987
  • Stop-loss, vreugdes en verschrikkingen van het aandeelhouderschap (voorspelling van de beurskrach van 1987) Balans, Amsterdam 1986.
  • Failliet op Krediet (met drs. P.T. Lakeman) (analyse van de faillissementsgolf van 1980-1984) Balans, Amsterdam 1985, heruitgave Muntinga, 1986

vroege publicaties over internet

  wetenschappelijke artikelen

  • Een marktgerichte aanpak van structurele werkloosheid Model voor een autonoom evenwichtzoekende subsidie ('variabele bonus') voor laaggeschoold werk. (met dr. ir. Paul Vitányi) Economisch Statistische Berichten 26-10-1988
  • Internalisering van externe effecten van vrijhandel, Economisch Statistische Berichten 04-05-1994;
  • Invloed van subsidies en draagkrachtpijzen op marginale druk, Maandschrift Economie, mei 1994
  • Invloed van opties op aandelen, Economisch Statistische Berichten 25-11-1987
  • Ons Geld of ons Leven: Geeft Nederland genoeg uit aan Zorg? (Met prof. dr. B.M.S. van Praag) Economisch Statistische Berichten 1 september 2000.
  • Restore exchange rates, make euro 'valuta franca' (08-06-2012)(online)

  opiniestukken (selectie)

  • Geef lezer meer invloed op boekenaanbod, de Volkskrant 17 maart 2011
  • Crisis in de literatuur, een pluriforme papiermolen, De Gids, maart 2009
  • Bankencrisis brengt nieuwe economische orde, de Volkskrant 21-10-2009 (Over gedwongen onteigening van financiële instellingen)
  • Alleen acute steun kan vrije val nog breken Pleidooi voor royale overheidssteun aan banken met liquiditeitsproblemen, de Volkskrant 30-09-2008
  • Maak vaste boekenprijs vást De Volkskrant 09-04-2008
  • Welkom in de nulruimte! (bio-industrie) Geassocieerde Pers Diensten 23-05-2001
  • De Fortuna (satire op loting in hoger onderwijs) diverse publicaties, 1997 (pdf)
  • Over loting in het onderwijs, diverse artikelen
  • Stimuleer vraag naar goedkope arbeid met geld uit sociaal fonds, in NRC Handelsblad 24-05-1994
  • Kunstbanen werken averechts, in de serie Werk-Werk NRC Handelsblad 27-09-1994
  • Gebruik uitkeringsgeld om al het laaggeschoolde werk te subsidiëren, in NRC Handelsblad 08-05-1995
  • Beschermingsconstructies goed voor prestaties van ondernemingen? in de Staatscourant 01-06-1995
  • Bank heeft te veel privileges bij faillissement in de Volkskrant 11-02-1994
  • Minister Weijers moet sommige kartels ontzien in NRC Handelsblad 27-07-1995
  • Handelskrediet voor Oost-Europa in ruil voor milieutechnologie in  NRC Handelsblad 03-02-1993
  • Vervang hulp door kredietverzekering in NRC Handelsblad 27-11-1991
  • Vrijhandel dreigt sociale zekerheid op te blazen in De Morgen 13-11-1993
  • Scheppen van laaggeschoold werk verdient prioriteit in de Volkskrant 08-11-1993
  • In Rio botsen twee soorten kapitalisme in de Volkskrant 16-06-1992
  • Loting in onderwijs is rampzalig systeem in NRC Handelsblad 10-07-1996
  • Zuinige zorg komt Nederland duur te staan (met prof. dr. B.M.S. van Praag)  in de Volkskrant, 20 oktober 2000, p.13
  • Herstel hoofdelijk stemmen Tweede Kamer in de Volkskrant, 28 april 2021
    

  onderzoek

  • Financiering en Verzekering van Nederlandse Milieu-investeringen in Oost-Europa en de voormalige Sovjet Unie, (over de invloed van exportkredietverzekering op de economische groei van het verzekerde land) febr. 1995
  • Structureel Stijgende Werkloosheid, achtergronden en beleidsopties, onderzoek arbeidsmarkt 1988-1994 febr.1995 (scriptie)
  • Nederlandse Minimumloon is helemaal niet hoog, internationale vergelijking van Minimum(jeugd)lonen voor de Volkskrant 02-02-1992
  • Net zo lief thuis (onderzoek vrouwenparticipatie) voor Intermediair 01-05-1992
  • De geblokkeerde arbeidsmarkt (analyse arbeidsmarkt) voor Intermediair 11-12-1992
  • De wereldorde van de Berner Unie (over de werking van exportkredietverzekering) in Intermediair 22-11-1991